familie

Slijknestkraaien

corcoracidae - australian mudnesters

Slijknestkraaien zijn een familie zangvogels die maar twee soorten telt.  Eigenlijk is het niet echt een kraai, maar behoort hij wel tot de grote groep waar ook kraaien, paradijsvogels en klauwieren toe behoren.  Hun nest wordt gemaakt van modder net als de slijkeksters dat doen.  Maar zij zijn geen familie van elkaar. 

foto’s : tatters, ian

2 soorten