superfamilie

Sluipwespen

ichneumonidae - ichneumon wasps - hymenoptera

De sluipwespen vormen een superfamilie onder de vliesvleugeligen.  De naam sluipwespen verwijst naar de manier van leven.  De larven van deze wespen leven als parasiet op andere insecten zoals vlinders, wespen en kevers.  Er zijn er ook die tussen de eitjes van spinnen leven of zelfs op de spinnen zelf.  De spinnen worden daarna leeg gezogen en gedood.  Sluipwespen worden soms gezien als verdelger van schadelijke insecten. 

foto’s : james lindsey, ironchris, mahdi karim

enkele families

schildwespen

gewone sluipwespen