orde

Slurfdieren

elephants - proboscidea

De slurfdieren zijn een kleine orde van zoogdieren.  De olifanten, de mammoeten en de mastodonten horen bij deze groep.  Ze zijn ook dichte familie van de zeekoeien en de klipdassen.  De orde was vroeger vooral te vinden in Afrika maar nu ook in Azië.  Vele soorten zijn al uitgestorven. 

Al deze dieren hebben of hadden een slurf.  Eigenlijk is een slurf een lange neus die met de bovenlip is vergroeid.  Aan hun poten hebben deze dieren 3 tot 5 hoeven.  Ook hun tanden zijn opvallend.  De twee voorste snijtanden groeien steeds door in de vorm van slagtanden.  Niet alle tanden worden echt gebruikt.

De oorschelpen kunnen ook heel groot zijn.  De savanneolifant heeft de grootste, de Aziatische olifant heeft de kleinste.  De vrouwtjes geven melk aan hun jongen langs 2 melkklieren op de borst en krijgen 1 jong per keer. 

Het zijn de grootste zoogdieren die nu nog op het land leven.  Tot 4 meter hoog en 8 meter lang kan de savanneolifant worden.  En wel tot 6000 kilogram wegen.

foto’s : sergio diarosa, wilma verburg, thomas breuer, jcd

3 families