orde

Snoekachtigen

esociformes

De snoekachtigen vormen een kleine orde van vissen waartoe 2 families behoren : de snoeken en de hondsvissen.  Ze behoren tot de zalmachtigen en komen voor in zoet water in Noord-Amerika en het noorden van Azië.  Hun lichaam is langwerpig met een grote staartvin en verre rugvin die voor het snelle zwemmen zorgt.  Het zijn echte jagers die zich tussen waterplanten verstoppen om hun prooi te belagen.  Ze voeden zich met amfibieën, vissen en watervogels.

foto’s : Georg Mittenecker, shao, piet spaans, milla tom, luc viatour

2 families