soort

De Spaanse keizerarend

spanish imperial eagle - iberian imperial eagle - adalbert's eagle - aquila adalberti

De Spaanse keizerarend of Iberische keizerarend is een arend uit het geslacht van de echte arenden die alleen in Spanje en Portugal voorkomt.  Hij is ongeveer even groot als de gewone keizerarend en wordt 75 tot 85 centimeter lang met een spanwijdte van ruim 2 meter.  

Volwassen vogels zijn donkerder van kleur dan de keizerarend, met een witte rand vooraan de onder- en bovenvleugel.  Onvolwassen vogels zijn lichter en kaneelbruin.

Deze arend komt alleen voor in het zuiden en westen van Spanje, Portugal en mogelijk het noorden van Marokko.  Hij overwintert in zijn broedgebied en trekt dan naar het zuidoosten.  De arend leeft van  konijnen maar ook knaagdieren, duiven, kraaien, eenden en vossen.   

In de jaren 60 was de soort bijna uitgeroeid door vergiftiging en verlies aan leefgebied.  Toen waren er amper 30 paren in het wild.  In 2007 waren er 232 paren in Spanje en drie in Portugal.  De laatste jaren gaat het aantal vogels tot boven de 1000. 

foto’s : antonio lucio, mirar abajo, eaglewatch, marnell