soort

De Spaanse knoflookpad

pelobates cultripes - western spadefoot

De Spaanse knoflookpad is een soort kikker uit de familie van de knoflookpadden.  Mannetjes worden tot 7 centimeter groot, maar vrouwtjes nog iets groter.  Op hun huid herken je een zeer dichte bruine tekening met vlekken die op een net lijken.  De kleuren van de vlekken kunnen gaan van bruin tot zwart op een olijfgroen tot lichtbruin lijf.  De dieren komen voor in Spanje, Frankrijk en Portugal.  Daar leven ze op erg natte plaatsen met ondiep water in moerassen en poelen.  Als het te koud wordt houden ze een korte winterslaap van ongeveer 3 maanden. 

Na het paren zetten de vrouwtjes hun eieren af in lange snoeren.  In die eitjes groeien de larven en zijn een halve centimeter groot als ze uit het ei komen.  De larven eten algen, plantjes, dode planten en dieren en schimmels.  De kikkers zelf eten wormen, spinnen en insecten en kunnen wel 15 jaar oud worden. 

foto’s : david perez,