geslacht

Sperwers

accipiter

Sperwers zijn roofvogels uit de familie van de sperwerachtigen en komen in ons land vaak voor.  Zangvogels zijn de voornaamste prooi, zoals de huismus, de vink, de merel, de spreeuw en de mees, maar hij lust ook wel eens een duif die dan eerder door het vrouwtje wordt gevangen.  De sperwer jaagt vanuit een schuilplaats en gaat dan met een plotselinge, snelle vlucht in de aanval.  De vrouwtjes zijn duidelijk groter dan de mannetjes.

Hij bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot zes eieren worden gelegd.  Ze komen in heel Europa voor maar niet in de koude landen in het noorden van Europa.  Sperwers leven vooral in bosgebieden (vaak naaldbossen), maar soms ook in steden.  Vogels uit het noorden gaan vaak overwinteren in iets warmere gebieden.

Als hij zijn vleugels spreidt, is hij meer dan één meter breed.  Het dier zelf is ongeveer 30 centimeter hoog.  Ze zijn te verwarren met valken, hoewel er toch wel verschillen zijn.  Sperwers hebben korte, afgeronde vleugels en ze vliegen met haastige vleugelslagen en glijden dan op de lucht.  Ook de aanval is duidelijk verschillend met de valk.  Ze kunnen plots vanachter struiken of van tussen bomen de aanval inzetten.  
Deze vogels zijn echter niet schuw en er zijn al gevallen bekend van sperwers die in een wilde achtervolging een huis binnen zijn gevlogen.  Waarschijnlijk omdat de kleine vogels waar ze op jagen dekking zoeken in de huizen.  Als je braakballen of plukresten op de grond ziet liggen in het bos dan is de sperwer dichtbij.  Ook veren en botjes van de prooi worden achtergelaten.

Door het gif dat boeren op de akkers strooien, is de sperwer in aantal flink verminderd.   
De vogels eten zaden met gif op en sterven.  Verder lusten ze ook wel eens een konijn, een kikker, een salamander en insecten.  

foto’s : eddy van 3000, meneer van zjeroen, bogbumper,r altenkamp

soorten

balkansperwer (1)

shikra

Oostafrikaanse dwergsperwer

Coopers sperwer

Amerikaanse sperwer (3)

roodbroeksperwer

witborstsperwer

besra sperwer

Afrikaanse sperwer (1)

dwergsperwer

grijskopsperwer

bruinborstsperwer