familie

Spinnendoders

pompilidae - spider wasps

Spinnendoders of wegwespen vormen een familie insecten die behoren tot de wespachtigen.  Het zijn vrij grote wespen waarvan er wel 5000 soorten bestaan.  Ze kunnen allemaal perfect spinnen vangen door ze een zeer snelle steek te geven die de spinnen verlamd.  De spin wordt dan naar het nest gesleept en ingemetseld.  De wesp zet nu haar eitje af op de spin.  De nog levende spin wordt dan door de larve levend opgepeuzeld.  Daarna verpopt de larve naar een volwassen insect. 

Vrouwtjes doen het meeste werk door de spinnen te vangen.  Mannetjes gaan meer op zoek naar nectar en sterven kort na het paren.  De insecten komen over de ganse wereld voor.  In onze streken komen tot 75 soorten voor.   Voor mensen kan een steek van de spinnendoder erg pijnlijk zijn. 

foto’s : creative commons, alvasgaspar, tony wills

60 soorten

Amerikaanse zandspinnendoder

bonte rouwrandspinnendoder

duinkoekoekspinnendoder

gele sluipspinnendoder

gewone borstelspinnendoder

gewone rouwrandspinnendoder

grijze spinnendoder

kleine muurspinnendoder

Noordse koekoekspinnendoder

rode muurspinnendoder

slanke zaagpootspinnendoder

sustera’s zaagpootspinnendoder

viertandkoekoekspinnendoder

zuidelijke baardspinnendoder

drietandkoekoekspinnendode

kale baardspinnendoder

rietborstelspinnendoder

gladde zaagpootspinnendoder

zwarte borstelspinnendoder

roodzwarte schildkopspinnendoder

zwartkraag-zaagpootspinnendoder

behaarde koekoekspinnendoder

boomzaagspinnendoder

duinspinnendoder

getande zaagpootspinnendoder

gewone wegwesp

grote muurspinnendoder

kamkoekoekspinnendoder

kleine zaagpootspinnendoder

Noordse zaagpootspinnendoder

rode sluipspinnendoder

tuinspinnendoder

tweecellige koekoekspinnendoder

viertandzandspinnendoder

boorspinnendoder

gewone koekoekspinnendoder

metselspinnendoder

roodpotige kruisspinnendoder

tweetandspinnendoder

zilveren zandspinnendoder

Wesmaels zandspinnendoder

behaarde zandspinnendoder

boszandspinnendoder

doornloze zaagpootspinnendoder

eentandzandspinnendoder

gewone baardspinnendoder

gewone zandspinnendoder

glanzende zandspinnendoder

grote zaagpootspinnendoder

heidezaagpootspinnendoder

kustzandspinnendoder

oeverborstelspinnendoder

rode zaagpootspinnendoder

roodkraag-zaagpootspinnendoder

ruwe zaagpootspinnendoder

vleugelvlek-zaagpootspinnendoder

witte roodpootzandspinnendoder

bonte muurspinnendoder

drietandzandspinnendoder

gekorfde zandspinnendoder

Noordse borstelspinnendoder

vuurspinspinnendoder