familie

Spinneneters

mimetidae - pirate spiders

De spinneneters zijn een familie spinnen waarvan meer dan 150 soorten bestaan.  Je vindt ze overal op onze wereld behalve op de zeer koude plaatsen.  Ze jagen op andere spinnen vooral wielwebspinnen en kogelspinnen.  Zij worden aangevallen in hun eigen web.  Spinneneters eten ook insecten, maar hun gif is beter om spinnen snel te doden.  Aan hun twee voorste poten hebben ze stekels zitten. 

Als het vrouwtje eitjes legt doet ze dat in een cocon.  Dat is een zakje dat dan wordt opgehangen aan een draadje.  Op het eind van de zomer vind je vaak zo’n zakjes die aan takken hangen. 

foto’s : marshal hedin, etrusko25,korenko

soorten

vierspitsspinneneter

grote spinneneter

Cambridges spinneneter

gevorkte spinneneter