familie

Springspinnen

jumping spiders - salticidae

De springspinnen zijn een familie spinnen waarvan meer dan 5000 soorten bestaan.  Deze spinnen hebben extra ogen in het midden van hun kop zitten die hen helpen om te jagen en hun prooi te bespringen.  Een web maken ze niet maar ze gebruiken hun spindraden om veilige sprongen te maken.  Hun ogen blinken als er licht op schijnt.  Deze soort heeft de beste ogen van alle spinnen en zelfs van alle geleedpotigen. 

De meeste spinnen jagen op insecten, maar er zijn ook enkele soorten die nectar uit de bloemen halen. 

foto’s : bockoven, evanherk, desmond talkinton, opoterser, bruce marlin, bev

49 soorten

V-vlekspringspin

eikenspringspin

glanzende dennenspringer

gewone zwartkop

bonte grasspringspin

bonte springspin

Mediterrane grasspin

zeldzame grasspringspin

kasspringspin

rechte blinker

Thorell’s zwartkop

witsnor

huiszebraspin

muisspringspin

gevlekte moerasspringer

oeverspringspin

moerasblinker

gehaakte blinker

hoogveenblinker

gevlekte blinker

gewone blinker

Koch’s blinker

driepuntsblinker

grote mierspringspin

ovale dennenspringer

schorsmarpissa

zwartlijfzwartkop

zandspringspin

harige springspin

bergspringspin

dikpootspringspin

kleine mierspringspin

kustspringspin

bruine zwartkop

helmmarpissa

goudbandmarpissa

rietmarpissa

bosmierspringspin

Ray’s neon

gewone neon

donkere neon

driepuntsspringspin

gestreepte springspin

slanke mierspringspin

ringpootzwartkop

huisspringspin

sjirpspringspin

boomzebraspin

schorszebraspin