stam

Spuitwormen

sipuncula or sipunculida - sipunculid worms or peanut worms

Spuitwormen zijn een familie wormen die ook wel de pindawormen worden genoemd.  Er bestaan ongeveer 330 soorten van.  Ze hebben een lijfje dat geen ringen heeft zoals regenwormen.  Hun huid is dik en er zitten bobbeltjes op.  Ze hebben ook een klein slurfje dat ze kunnen intrekken en fijne antennes rond de mond.  De naam pindaworm hebben ze gekregen, omdat ze wat lijken op een nootje als ze ingetrokken zijn.  Ze worden 2 tot 70 millimeter groot en zijn meestal wit tot gelig.  Je vindt ze in elke zee of oceaan soms tot wel vijfduizend meter diep. 

Het voorste deel kan worden ingetrokken.  Hierop staan de antennes.  Alle spuitwormen leven ingegraven in de bodem.  Daar maken ze volop gangen of buisjes in het zand, in de rotsen of in hout.  Andere soorten kiezen voor de gangen die ringwormen al hebben gegraven of kruipen in lege schelpen van weekdieren.  De uitwerpselen worden uit de gang gespoten zonder dat het dier naar boven hoeft te komen. 

Er zijn spuitwormen die we kunnen opeten.  Maar dat gebeurt enkel op kleine eilandjes in de Grote Oceaan, niet bij ons.  Zelf lusten ze allerlei kleine diertjes die in het zand leven.  Ze kunnen ook vuil zand of slik eten waaruit ze nog lekkernijen halen. 

foto’s : kawauchi, unknwon

er bestaan vele honderden soorten.