familie

Steekmuggen

mosquito - culicidae

Steekmuggen zijn een familie muggen die ook wel muskieten worden genoemd.  De wijfjes zuigen bloed met de monddelen en beschikken niet over een angel.  Ze zouden dus eigenlijk ‘bijtmuggen’ moeten heten.  In onze streken zijn er ongeveer 32 soorten steekmuggen. De vrouwtjes steken omdat ze bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes.  De meeste soorten leven ’s nachts.  Tot de gevaarlijkste behoren de malariamug, de gelekoortsmug en de tijgermug. 

Deze muggen leven 40 tot  50 dagen en zetten gedurende hun leven meerdere keren eitjes af.  Steekmuggen maken een zoemend geluid dat goed hoorbaar is als de mug dichtbij komt. Dat heeft te maken met de voortplanting van de muggen.  Ze leven in het donker en kunnen elkaar moeilijk vinden.  Muggen gebruiken daarom geluid om elkaar te kunnen vinden in het donker.  Alleen de vrouwtjes maken zoemgeluiden die worden opgevangen door de geveerde antennes van de mannetjes.  Elke  soort maakt een iets ander geluid, zodat de mannetjes niet paren met een vrouwtje van een andere soort. 

Steekmuggen komen over de hele wereld voor, behalve in heel koude gebieden, zoals rond de polen.  Door de opwarming van de aarde worden vele muggen verspreid over de ganse wereld.  Zo is de malariamug stilaan naar onze streken aan het komen.  

Steekmuggen gebruiken vooral geuren en de verschillen in temperatuur om de gastheer op te sporen. 

foto’s : creative commons, james gathany, alvesgaspar, us department of agriculture

families

Aziatische tijgermug

Aziatische bosmug

gewone steekmug

grote steekmug

gelekoortsmug