orde

Stekelaalachtigen

notacanthiformes

De stekelaalachtigen worden ook wel de rugstekelalen genoemd.  Bij deze vissen is de staart een beetje verdwenen en lijken ze hierdoor meer op alen dan op gewone vissen.  Ze komen voor in alle oceanen van de wereld van 100 meter tot bijna 5000 meter diep.  Het zijn langwerpige vissen die zwemmen als een paling.  Ze leven van weekdieren, stekelhuidigen en zeeanemonen.  Hun larven laten ze drijven op het water en gaan met de stroom mee.  Daar groeien ze stilaan uit tot volwassen vissen.  Het gebeurt zelfs dat de larven groter zijn dan de volwassen dieren. 

foto’s : unknown, orlov,