soort

Het steppeschaap

urial - ovis orientalis - arkars or shapo

Het steppeschaap is een wild schaap dat ook wel de oerial wordt genoemd.  Ze zijn dichte familie van de moeflon en komen voor in het midden van Azië van Iran tot Kazachstan.  Je vindt ze op de hellingen van de bergen tot droge maar bergachtige woestijnen.  De dieren klimmen niet op steile rotsen zoals als schapensoorten dat wel doen.  Er wordt flink op de dieren gejaagd om hun vlees.  De dieren worden tot 90 centimeter hoog en wegen tot 90 kilogram zwaar.  Hun vacht is roodbruin en soms lang, maar wordt in de winter lichter van kleur.  De buik van de dieren is witter van kleur.  Bij de mannetjes zie je grote gekrulde hoorns en een mooie band rond de hals.  Er zijn ook soorten met een witte vlek op de rug. 

De vrouwtjes vormen samen met hun jongen een kudde. De mannetjes leven apart, maar komen bij de vrouwtjes als ze gaan paren. Eén ram vormt dan een kudde met ongeveer vier vrouwtjes.

foto’s : althaipanter, farjad0322, andré karwath, miksik, loi