soort

De steropodon

steropodon

De steropodon was een dier dat behoorde tot de eierleggende zoogdieren, maar ruim 100 miljoen jaren geleden is uitgestorven.  Ze zijn familie van de vogelbekdieren en de mierenegels en leefden ook in Australië.  Maar in die tijd was Australië nog vastgehecht aan het vasteland met de Zuidpool.  Deze dieren kwamen in het noorden voor waar vele bossen stonden.  Samen met de dinosauriërs, krokodillen en primitieve vogelsoorten. 

In 1985 werd een fossiel gevonden van dit dier.  Het ging om een onderkaak en enkele tanden.  Wetenschappers hebben berekend dat de dieren 35 tot 50 centimeter groot moesten geweest zijn.  Ze hebben zich waarschijnlijk gevoed met slakken en kleine schaaldieren.

foto’s : musser