familie

Sterrenkijkers

stargazers - uranoscopidae

De sterrenkijkers zijn een familie baarsachtigen die hun ogen bovenop hun kop hebben staan.  Vandaar de naam die ze kregen.  Ze behoren tot de pietermanachtigen.  Er bestaan tot 51 soorten die overal ter wereld voorkomen in ondiep en diep zout water.  De mond is opvallend groot en naar boven gericht in de grote kop.  De vissen graven zichzelf in en vallen aan als een prooidier passeert. 
Er zijn ook soorten die in hun bek een wormachtig lelletje hebben hangen dat ze kunnen bewegen.  Zo lokken ze voorbij zwemmende prooien.   De grootte van de vissen varieert van 20 tot 90 centimeter.  De vissen zijn giftig en bezitten twee grote giftige stekels boven op hun borstvinnen.  Er zijn ook soorten die elektrische schokken kunnen geven.
Op sommige plaatsen in de wereld zijn sterrenkijkers een lekkernij om te eten.  Het gif is niet gevaarlijk als de vis wordt opgegeten.  

foto’s : unknown

soorten

opkijker