familie

Steuren

acipenser sturio

Steuren zijn vissen die behoren tot de oudste nog levende beenachtige vissen.  Ze komen voor in tropische rivieren, meren en langs kusten van Europa en Noord-Amerika.  Het zijn opvallende vissen met een langgerekt lijf, maar zonder schubben.  Ze bereiken een lengte van 2 tot ruim 3 meter.  Er zijn al steuren van 6 meter gevangen.  De vissen zoeken hun voedsel in de bodems van rivieren en brak water.  Heel af en toe vind je ze in de zee, maar dan langs de monding van de rivier nabij de kust. 

De meeste soorten zijn erg kwetsbaar en bedreigd door vervuiling.  Ze worden ook gevangen voor hun eitjes waaruit kaviaar wordt gemaakt.  Net omdat de vrouwtjes met hun eitjes worden gevangen is de soort flink uitgedund.  Er zijn al landen waar de steur wordt gekweekt voor hun kaviaar om zo geen vissen uit de rivieren te moeten vangen. 

Er zijn heel wat steuren gevonden als fossiel in de zeebodem.  Maar zij hadden vaak erg verschillende lichaamsvormen.  Waarschijnlijk door de temperatuur van het water, het gebrek aan vijanden en het vele voedsel op de bodem zijn ze van vorm veranderd. 

foto’s : drow male, daniel dohne, us fish & wildlife

26 soorten

meersteur-1
diamantsteur-4

Siberische steur

baikalsteur

kortsnuitsteur

Japanse steur

Chinese steur

kleine schoffelneussteur

witte steur

Syr-Darjaschoffelneussteur

amursteur

grote schoffelneussteur

baardsteur-2
European sea sturgeon (Acipenser sturio), also known as the Atlantic sturgeon.

Oost-Atlantische steur

West-Atlantische steur

Adriatische steur

sachalinsteur

kaluga

Perzische steur

spitssnuitsteur

groene steur

Alabama steur

golfsteur