klasse

Strijkboutkreeftjes

cephalocarida

De strijkboutkreeftjes zijn kreeftachtigen met een rare vorm van lichaam. Ze vormen een kleine klasse binnen de kreeftachtigen en worden amper 2 tot 4 millimeter groot. Hun lijfje is langwerpig en zeer eenvoudig. Ze hebben een kop maar geen ogen, met twee antennes voorop.

Het borststuk bestaat uit 8 segmenten met telkens twee paar poten. Er bestaan ongeveer 9 soorten strijkboutkreeftjes en leven op en in de bodem van de zee.  Vaak drijven ze mee met de getijden tot op diepten van meer dan 1000 meter.  Ze voeden zich met dode diertjes en plantjes die zich in de bodem bevinden.

Ze komen voor in tropische streken van Noord- en Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland tot Japan.

foto’s : unknown