familie

Tarbotachtigen

scophthalmidae - turbots

De tarbotachtigen zijn een familie van vissen die behoren tot de platvissen.  Zij komen voor in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, de Oostzee en de Zwarte Zee.  De ogen zitten aan de linkerkant van het lichaam.  Het zijn roofvissen met een grote platte mond.  Ze hebben ook een enorme onderkaak.  De grootste soort is de tarbot, die wordt tot 1 meter groot.  Andere soorten worden 12 tot 75 centimeter groot.  Vele soorten worden door vissers gevangen.  De meeste vissen vind je terug in de etalage van de viswinkel. 

foto’s : unknown

7 soorten

scharretong

viervlekkige schartong

gevlekte griet

tarbot

zandbot

griet

dwergbot