soort

De tarpan

equus ferus ferus

De tarpan vormt een ondersoort van de wilde paarden die al meer dan 100 jaar is uitgestorven.  Het was een wilde soort die voorkwam in Europa.  Er bestonden bostarpans en steppetarpans.  De bostarpan kwam voor in het oosten van Europa.  De steppetarpan kwam voor tot in Rusland.  Het przewalskipaard is het enige wilde paard dat nog familie is van de tarpan.  We hebben ontdekt dat de tarpan ook heel lang geleden in onze gebieden heeft geleefd.  Dat weten we door grottekeningen die zijn ontdekt. 

Tot 200 jaar geleden kwamen de dieren nog voor in de bossen en moerassen van Polen.  Sommige dieren werden gevangen en in dierentuinen gebracht.  Er waren ook dieren die bij boeren terecht kwamen.  Zij temden de paarden en kweekten ze met andere tamme paarden.  Er werd veel gejaagd op de tarpans.  De laatste echte tarpan die men kende stierf in een dierentuin in Duitsland zo’n 150 jaar geleden.  Velen hebben geprobeerd om de tarpan terug te kweken, maar er is te veel gekweekt met tamme paarden zodat we niet zeker weten of het nu om echte tarpans gaat.  De konikpaarden lijken nu nog het meest op de tarpans van vroeger.  Zij leven in grote natuurparken in Polen. 

foto’s : scherer, unknown, pickering,