familie

Tarpons

megalopidae - tarpons

De tarpons zijn een familie vissen die behoren tot de tarponachtigen.  Ze komen voor langs de kusten van de oceanen en worden door sportvissers bejaagd.  Het zijn grote vissen die wel 250 centimeter kunnen worden en tot 90 kilogram zwaar.  Ze kunnen gerust leven in water met weinig zuurstof en ademen dan gewoon lucht boven het water.  De kleur van hun lijf kan gaan van blauwachtig tot groenachtig.  Ze hebben glimmende schubben die hun hele lichaam bedekken tot over hun gezicht.

De vrouwtjes kunnen tot 12 miljoen eitjes in één keer leggen.  Als ze uitkomen, voeden de larven zich met plankton, kleine vissen en ook insecten.  Grotere vissen leven van krabben en garnalen.  Zij slikken hun prooi in één keer op.  Jonge tarpons worden vaak door visetende vogels gevangen.  Vooral als ze naar het oppervlak komen om adem te halen.  Volwassen dieren hebben vooral haaien, bruinvissen, krokodillen en alligators als vijanden. 

De vissen zijn knap om zien omdat ze soms wel eens uit het water durven springen.  Omdat het echte beenvissen zijn is hun vlees niet echt eetbaar.  Als ze worden gevangen, worden ze dadelijk ook weer vrij gelaten.  Er bestaan wedstrijden om de grootste tarpon te kunnen vangen. 

foto’s : unknown

2 soorten

tarpoen

Indopacifische tarpoen