familie

Tirannen

tyrannidae

Tirannen zijn een familie van zangvogels die behoren tot de schreeuwvogels.  Je vindt ze in Amerika zowel van het koude Alaska tot in de tropen.  Sommige soorten zijn trekvogels en trekken van de koude naar de warmere streken.  Hun naam tiran hebben ze gekregen omdat ze nogal wild en bazig zijn.  Ze lusten vooral insecten die ze tijdens het vliegen vangen.  De familie telt meer dan 400 soorten. 

foto’s : lavaty, maslowski, tor egil, michael woodruff, mdf

18 geslachten

klauwiertirannen

staarttirannen

meestirannen

looftirannen

monjita’s

atilla’s

piewies

elenia’s

feetirannen

todietirannen

schoffelsnavels

dwergtirannen

moortirannen

tachuri’s

pipratirannen

grondtirannen

vliegenpikkers

struiktirannen

koningstirannen