familie

Toekans

toucans - ramphastidae

Toekans behoren tot de orde van de spechtvogels.  Ze komen voor in Amerika.  Er zijn bijna 40 soorten.  Hoewel de snavel van de toekan doet denken aan die van de neushoornvogel, zijn deze dieren toch geen familie van elkaar.  Ze kunnen een halve meter groot worden, hebben korte vleugels en een vrij lange staart.  Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit.  De dieren vallen op door hun grote snavel die soms zo lang wordt als het dier zelf. 

Waarom die zo lang is weet nog niemand.  We denken dat hij er erg goed mee kan ruiken en als een lange neus dient.  Anderen denken dat hij dient om er goed mee te vechten.  De snavel kan ook dienen om de vruchten die hij eet gemakkelijk op te eten.  Maar eigenlijk is hij dan veel te lang om gemakkelijk te kunnen eten.

Toekans wonen in de bomen van het oerwoud.  Ze zijn daar zelfs door hun opvallende kleuren niet echt te herkennen, totdat ze gaan vliegen.  De vogels leven in groepen van ongeveer twaalf dieren.  Elke groep heeft verschillende slaapplaatsen en ze verhuizen als ze gestoord worden.

Ze eten vooral vruchten en soms ook insecten, spinnen en zelfs kleine reptielen.  Ze roven ook wel eens vogelnesten leeg.  Ze hebben hun nest in holtes in bomen, maar kunnen die zelf niet maken met hun snavel.  Soms maken ze nesten van andere dieren wat groter met hun snavel. 

Het nest wordt met verse bladeren bekleed.  Als ze verwelkt zijn, zoekt hij nieuwe blaadjes.  Het vrouwtje legt twee tot vier witte eieren, die twee tot drie weken bebroed worden.  Na 6 tot 9 weken vliegen de jongen uit.  Zowel mama als papa zorgen voor de kleintjes.  

foto’s : pbrundel, donar reiskoffer,patrick gijsbers, raul hernandez

22 soorten

chocotoekan

chocotoekan

groefsnaveltoekan

groefsnaveltoekan

Reinwardts pepervreter

Reinwardts pepervreter

Swainsons toekan

Swainsons toekan

witwangbergtoekan

witwangbergtoekan

zwartsnaveltoekan

zwartsnaveltoekan

Natterers pepervreter

Natterers pepervreter

citroenkeeltoekan

citroenkeeltoekan

guyanapepervreter

guyanapepervreter

reuzentoekan

reuzentoekan

vleksnavelpepervreter

vleksnavelpepervreter

zwartkopbergtoekan

zwartkopbergtoekan

zwavelborsttoekan

zwavelborsttoekan

roodsnaveltoekan

roodsnaveltoekan

zwartmaskerbergtoekan

zwartmaskerbergtoekan

geeloorpepervreter

geeloorpepervreter

halsbandarassari

halsbandarassari

roodborsttoekan

roodborsttoekan

vuursnavelarassari

vuursnavelarassari

zwartkruinbergtoekan

zwartkruinbergtoekan

Goulds pepervreter

Goulds pepervreter

Whitely’s arassari

Whitely's arassari