geslacht

Tolhorens

calliostoma - top snails

Tolhorens vormen een geslacht slakken die al miljoenen jaren op onze wereld leven.  Ze hebben een kegelvormige schelp in de vorm van een tol.   Die is samengesteld uit fijne richels die als een spiraal ronddraaien.  Ze zijn overdekt met vele ronde knobbels.  De lengte van de schelp is ongeveer 3 tot 4 centimeter. 

Deze dieren komen voor in alle wereldzeeën op rotskusten en riffen.

soorten

gewone priktolhoren