soort

De tomaatkikker

madagascar tomato frog - crapaud rouge de madagascar - dyscophus antongillii

De tomaatkikker is een soort kikker uit de familie van de smalbekkikkers.  Ze komen enkel voor in het noorden van Madagaskar en kunnen tot 10 centimeter groot worden.  Mannetjes blijven iets kleiner.  Hun naam danken ze aan de oranjerode kleur op hun rug en de bleke buikkleur.  Sommige hebben zwarte vlekken op de keel.  De kleuren dienen om vijanden te waarschuwen dat ze giftig zijn.  Ze kunnen een wit slijm afscheiden, dat zelfs bij mensen een allergische reactie kan geven. 

De kikkers komen voor in ondiepe poelen, moerassen en traag stromende beekjes.  Bij het paren kunnen de mannetjes flink kwaken dat tot erg ver te horen is.  Het vrouwtje zal daarna duizend tot 15 duizend eitjes leggen aan het oppervlak van het water.  Na 45 dagen zijn de eitjes volgroeid.  De volwassen dieren leven van kevers, muggen en vliegen.  Als er gevaar is, zullen de kikkers zich opblazen om groter te tonen.  Deze soort is licht bedreigd omdat de omgeving stilaan verdwijnt waar deze kikkers zich thuis voelen.  Maar ook worden de kikkers in winkels verkocht omdat ze zo’n mooie felle kleuren hebben.

foto’s : marent, rosa,