soort

De topper

greater scaup - aythya marila

De topper of toppereend is een duikeend die van kop tot borst en aan de achterkant zwart is.  De bovenkant is grijzig en de onderkant is wit.  Er zit een witte vlek bij de snavel en is onderaan ook witachtig.  Zowel vrouwtjes als mannetjes hebben een brede blauwgrijze snavel.  Ze behalen een lengte van 48 centimeter. 

Het voedsel bestaat uit mossels en waterplanten.  Het legsel bestaat uit zeven tot elf grijsgroene eieren die door het wijfje 28 dagen worden bebroed.  Er bestaan twee ondersoorten die voorkomen in Eurazië en noordelijk Noord-Amerika.  De soort leeft op zout en brak water.  Tijdens de broedperiode bevinden ze zich op meren en rivieren in de toendra. 

De topper broedt niet in onze streken maar is wel een doortrekker en zeer talrijke wintergast.  De vogels verblijven in de winter vooral in het IJsselmeer en de aangrenzende Waddenzee.  Het aantal overwinterende vogels wordt geschat op 73000 tot 130.000. 

foto’s : calibar, donna dewhurst