orde

Tweevleugeligen

diptera

De tweevleugeligen zijn een orde van insecten waartoe de vliegen en de muggen behoren. Ze komen over de hele wereld voor en tellen honderdduizenden soorten in allerlei vormen. Soms heb je muggen die op vliegen lijken en vliegen die op muggen lijken. Ze hebben maar één paar vleugels. Het tweede paar ziet er uit als twee kleine knotsen. Vooral bij de langpootmuggen zijn die twee knotsen goed te zien. Van alle insecten hebben zij het meeste succes.

Het zijn meestal knappe vliegers, maar leven erg kort.  Daarom moeten ze gauw paren om de soort in leven te houden.  De larven die uit een eitje komen, hebben geen pootjes en zien eruit als een wormpje.  We noemen ze maden. 

 foto’s : driehuis

2 onderordes