orde

Uilen

strigidae - owls

De uilen zijn een orde vogels met een rond en plat gezicht.  Zijn grote ogen staan vooraan op zijn kop.  Om opzij te kijken moet hij dus heel zijn kop draaien.  Ze kunnen zelfs achter zich kijken en hun kop helemaal draaien.  Ze hebben een haaksnavel en krachtige klauwen aan hun poten.  Ook hun poten staan vol veren.  De grote ogen helpen een prooi in het donker te vinden.  Uilen vliegen heel stil door de nacht op zoek naar prooien zoals muizen.  Overdag wordt een slapende uil soms aangevallen door kleinere roofvogels zoals de buizerd.  Die probeert de uil zelfs te doden omdat uilen in de nacht ook buizerds aanvallen.  Maar in de dag slaapt de uil meestal.  Ze maken hun nest in een holle boom, op de grond of in gebouwen.  Omdat ze dichtbij slecht zien, kunnen ze zelfs geen nest bouwen.  Ze nemen daarom het nest van een andere vogel af zoals de ekster.  Ze verjagen de ekster of doden haar soms.

In het wild worden uilen niet ouder dan drie jaar.  In een dierentuin worden ze wel ouder.  Dit komt omdat ze in een dierentuin een beschermd leven hebben en helemaal niet moeten gaan jagen.  In het wild worden uilen ook vaker aangereden door auto’s of vliegen tegen een kabel aan.  Er zijn ook minder muizen zodat de uil het moeilijk heeft een flinke prooi te vangen.

Er leven bij ons verschillende uilen : de kerkuil, de steenuil en de ransuil.  Vooral kerkuilen hebben het moeilijk omdat zij vooral leven van muizen.  Boeren durven wel eens gif te strooien tegen de muizen.  Als uilen dan die muizen eten, krijgen ze ook dat gif binnen.  Uilen hebben een prima gehoor.  Zij kunnen in de volledig donkere nacht toch nog een prooi vinden.  Sommige uilen hebben mooie oorpluimen, zoals de ransuil.  Omdat een uil slecht ziet van dichtbij, speurt hij zijn prooi van ver, vliegt aan en graait dan met beide poten tegelijk.  Om zijn jongen te voeden, snijdt hij er kleine stukjes af.    

De vogels leggen ongeveer vier eieren.  Als hij niet genoeg eten vindt voor zijn jongen, dan doodt hij de zwakste en voedt ze aan de andere jongen.  Maar de botten, de beentjes en de pluimpjes vindt hij niet zo lekker en braakt die terug uit in een bal : een braakbal.

foto’s : bartblom, fuhrman, evanherk, us fish & wildlife service

2 families