orde

Valkachtigen

falcons - caracaras - falconidae

De valken en de caracara’s worden ook wel de valkachtigen genoemd.  Vroeger hoorden deze vogels bij de roofvogels, maar nog niet lang geleden zagen we dat dit eigenlijk een aparte orde vogels is.  Het lijkt een beetje gek, maar de valken zijn dichtere familie van de papegaaien en de zangvogels. 

In ons land zien we vooral de torenvalk, de boomvalk, het smelleken en de slechtvalk.  Hier jagen ze op andere vogels en kleine zoogdieren. 

Over de hele wereld komen er 65 soorten valken voor.  Ze hebben allemaal lange spitse vleugels en geen pluimen op hun poten.  Doordat de pluimen vrij hoog zitten zeggen we wel eens dat de valken een broek dragen.  Valken worden door mensen gebruikt om te gaan jagen.  Ze helpen de mensen om te jagen op hazen, konijnen, patrijzen en andere kleinere dieren.  Zo een jager noemen we een valkenier. 

foto’s :jiron, naturespicsonline, doug janson, kevenlaw

2 families