familie

Varkensneusvleermuizen

kitti's hog-nosed bat bumblebee bat - craseonycteris thonglongyai

De varkensneusvleermuis wordt ook de hommelvleermuis of Kitti’s varkensneusvleermuis genoemd.  Het is de kleinste vleermuis die bestaat en waarschijnlijk het kleinste zoogdier op onze aarde.  Deze soort is familie van de klapneuzen.  Het dier weegt maar 2 gram en is net als de wimperspitsmuis een van de lichtste zoogdieren die er bestaan.  Ze worden amper 3 centimeter lang en hun schedel meet maar één centimeter.  Ook dit is waarschijnlijk de kleinste schedel die er bestaat. 

Hun vacht is roodachtig tot bruin met een bleker buik.  Hun naam hebben ze te danken aan de gekke vorm die hun snuit heeft.  Hij lijkt op de snuit van een varken.  Hun oren zijn erg groot en bij de mannetjes is de keel ook erg dik.  Ze jagen op kevertjes in de lucht en op spinnen op de grond.  De eerste keer doen ze dat als de zon net onder is.  De tweede keer gaan ze jagen vlak voor de zon weer opkomt.  Door speciale geluiden te maken, kunnen ze hun prooi opsporen tussen het bamboe.  Of de prooi wordt gewoon van een blad of tak geplukt. 

Overdag zitten ze in grotten nabij het water ver van de ingang van de grot.  Je vindt ze in Thailand tussen de bamboebossen en droge bossen.  Jammer genoeg worden vele bamboebossen gekapt en heeft de varkensneusvleermuis minder en minder plaats om te overleven. 

foto’s : soocerfire, bat conservation internationel

1 soort

kitti’s varkensneusvleermuis