familie

Vechtkwartels

buttonquail or hemipodes - turnicidae

Vechtkwartels zijn een familie vogels die behoren tot de steltloperachtigen.  Het zijn kleine vogels met bruine kleuren zodat ze weinig opvallen.  Ze lijken erg goed op de gewone kwartels.  Het zijn slechte vliegers en rennen als knaagdieren door het gras.  Meestal leven ze alleen of in paartjes.  Het is het vrouwtje die probeert een mannetje te krijgen.  Soms heeft ze vele mannetjes tegelijk.  Ze maakt een slordig nest met ongeveer 5 eitjes in.  Het zijn puntige ovale eieren.  Dan gaat het mannetje beginnen broeden en verzorgt ook de jongen als ze uitkomen.  Als de jongen uit het ei komen, verlaten ze dadelijk het nest. 

De dieren komen voor van Spanje tot Afrika, tot India en China, verder tot aan Australië.  De hennen zijn soms echte vechtersbazen in plaats van de mannetjes. 

foto’s : gururajakv, aviceda

16 soorten

bonte vechtkwartel

bonte vechtkwartel

gevlekte vechtkwartel

gevlekte vechtkwartel

madagaskarvechtkwartel

madagaskarvechtkwartel

soenda-vechtkwartel

soembavechtkwartel

gestreepte vechtkwartel

gestreepte vechtkwartel

Cape York-vechtkwartel

Cape-Yorkvechtkwartel

hottentotvechtkwartel

hottentotvechtkwartel

rosse vechtkwartel

rosse vechtkwartel

worcesters vechtkwartel

Worcesters vechtkwartel

leeuwerikkwartel

leeuwerikkwartel

zwartborstvechtkwartel

zwartborstvechtkwartel

Chinese vechtkwartel

Chinese vechtkwartel

kleine vechtkwartel

kleine vechtkwartel

roodborstvechtkwartel

roodborstvechtkwartel

zwartkeelvechtkwartel

zwartkeelvechtkwartel

roodrugvechtkwartel

roodrugvechtkwartel