familie

Venstervlekjes

thyrididae - picture-winged leaf moths

De venstervlekjes zijn een familie vlinders waarvan er 700 soorten bestaan. De meeste komen allemaal voor in warmere streken. Vroeger hoorde deze familie bij de snuitmotten en de grasmotten. Maar nu blijft het een aparte familie.

foto’s : svdmolen, anne frijsinger, alexey

er bestaan 700 soorten maar amper Nederlandse namen

bosrankvlinder