onderorde

Vogelbekdierachtigen

platypoda

De vogelbekdierachtigen bestaan uit enkele families, waarvan er nog maar één familie in leven is : het vogelbekdier.  Verder zijn het enkele uitgestorven families.  Door fossielen die werden opgegraven konden we zien dat er nog andere soorten leefden.  Vooral aan het gebit zag men de aparte plaats van de tanden. 

De teinolophus had geen snavel zoals de andere families dat wel hebben.  Het dier verschilt te veel, heeft een volledig gebit, primitieve oren en een kaak.  

foto’s : stefan kraft, philip bethge, peter dw, twowings

4 soorten