soort

De Walters duiker

walters duiker - philantomba walteri

De Walters duiker is een zoogdier uit de onderfamilie van de duikers. Tot 2010 werd de soort gezien als een ondersoort van de Maxwells duiker, maar onderzoek van de schedels en tanden toonden aan dat het twee verschillende soorten zijn.  De dieren komen voor in Togo, Benin en Nigeria, waar ze bedreigd worden door jacht om hun vlees en horens.  Die hoorns worden gebruikt in oude geneeskunde.

De Walters duiker heeft een hoogte van 40 centimeter en weegt 4 tot 6 kilogram.  De naam verwijst naar professor Walter Verheyen die de eerste dieren onderzocht.