familie

Waterlopers

hydrometridae

Waterlopers zijn een familie wantsen die soms ook schaatsenrijders worden genoemd.  Toch bestaat er nog een aparte familie wantsen die ook schaatsenrijders worden genoemd.  Maar die insecten zijn veel sneller.  Ze hebben brede schouders omdat het juist achter hun nek breder is aan de kop.  Het zijn kleine insecten die niet groter worden dan een halve centimeter. 

Hun lichaam is erg smal en langwerpig en wordt ongeveer 3 tot 20 millimeter lang. De ogen staan uitpuilend op de kop. De meeste soorten hebben geen of erg kleine vleugels. Ook de poten zijn erg dun. Ze verplaatsen zich erg langzaam en besluipen hun prooi. Met hun lange zuigsnuit spietsen ze hun prooi en zuigen die leeg. Eigenlijk zijn het opruimers want hun voorkeur gaat naar dode of stervende dieren. Die prooien vinden ze door trillingen op het water op te vangen.

foto’s : entomart.be, james lindsey

soorten

vijverloper