familie

Waterroofkevers

dytiscidae - predaceous diving beetles

Waterroofkevers zijn een familie insecten die behoren tot de kevers. Het zijn echte rovers die onder water leven en hun prooien daar ook verslinden.

foto’s : evanherk, kai kluwe, entomart.be, opencage, l shyamal, ingo dhene

soorten

eironde watertor

gegroefde haarwaterroofkever

gestreepte haarwaterroofkever

gestreepte waterroofkever

gevlekte beekroofkever

grote plasduiker

moeraswaterroofkevertje

Noordse geelgerande watertor

geelgerande watertor

tuimelaar

gevlekte geelgerande watertor

zwartbuikgeelgerande waterkever

tweepuntbeekkever

vensterwaterroofkever

veengeelgerande waterkever

gegolfde beekkever