familie

Weekschildkevers

soldier beetles- cantharidae

De weekschildkevers zijn insecten die behoren tot de kevers en ook wel soldaatjes worden genoemd.  Ze hebben een erg zacht schild.  De diertjes leven van insecten zodat ze door de boeren en de tuinders graag zijn gezien.  Maar ze lusten ook nectar en pollen. 

foto’s : fir0002, richard bartz, chris schuster, bruce marlin, gordon robertson, kristian peters

soorten

kleine rode weekschildkever

rood soldaatje