geslacht

Wespendieven

pernis - honey buzzards

Wespendieven zijn een geslacht van roofvogels met brede vleugels.  Ze broeden in warmere streken en leven van de larven van wespen.  Er bestaan drie soorten wespendieven.  Het zijn trekvogels die broeden in bossen en zijn weinig opvallend.  De jongen lijken op jonge buizerds.  Waarschijnlijk worden ze hierdoor minder makkelijk aangevallen door andere roofvogels zoals haviken en buizerds zelf. 

foto’s : bohdal, eti, luken

soorten

wespendief

Aziatische wespendief

celebeswespendief

Filipijnse wespendief