familie

Wortelboorders

hepialidae - swift moths or ghost moths

De wortelboorders zijn nachtvlinders die geen roltong hebben maar kaken.  Ook hun antennes zijn vrij kort.  Bij ons komen er vijf soorten voor ; over de hele wereld zijn er dat 500.  Mannetjes zijn kleiner maar hebben opvallendere kleuren.  De larven eten op verschillende manieren.  Sommigen eten bladeren, anderen wortels of stengels.  Ze lijken goed op de larven van vliegen.  Vrouwtjes leggen hun eieren niet op één plaats, maar strooien ze al vliegend rond.  Soms tot 10 duizenden eitjes per vrouwtje.

foto’s : olaf leillinger, engeser, tony wills

soorten

hopwortelboorder

oranje wortelboorder

heidewortelboorder

gemarmerde wortelboorder

slawortelboorder