klasse

Wortelduizendpoten

symphyla - symphylans - garden sentipedes

De wortelduizendpoten vormen een klasse van duizendpotigen of veelpotigen.  Er bestaan ongeveer 150 soorten die onder de grond leven dicht bij het oppervlak.  Ze worden niet groter dan 9 millimeter.  Het lijfje bestaat uit 12 segmenten die telkens één paar poten tellen.  Het lijkt alsof ze meer segmenten hebben, maar op elk segment zitten twee rugschilden.  De organen van de diertjes zitten in het 2e en het 12e segment. 

De kop is plat met twee bovenkaken en twee onderkaken. Ook de antennes bestaan uit segmenten. Ze voeden zich met rottende planten en zijn dus erg nuttig in onze composthoop. Als ze met te veel voorkomen, kunnen ze schadelijk worden in tuinbedrijven of serres.

foto’s : sonia martinez, tom murray, krister hall,