familie

Zakjesdragers

psychidae - bagworm moths, bagworms or bagmoths

De zakjesdragers zijn een familie vlinders die ook nog de zakrupsvlinders worden genoemd.  Het is een kleine familie met ongeveer 600 soorten, waarvan de meest in Australië voorkomen.  De larven van de vlinders bouwen coconnetjes van zijdedraden en zand, aarde en mos dat ze rondom zich vinden.  Je vindt de cocons aan rotsen of bomen als ze gaan verpoppen.  Ze eten vooral mossen of groene bladeren.  Bij veel soorten hebben de vrouwtjes geen vleugels.  Elke soort heeft zijn eigen vorm van cocons.  Er zijn cocons met staafjes bovenop, torentjes of zakjes. 

De mannetjes kunnen knap vliegen met sterke vleugels en geveerde antennes.  Maar ze kunnen niet eten ! Het enige wat ze in hun korte leven moeten doen, is zo vlug mogelijk paren.  Ze hebben zelfs geen schubben op hun vleugels maar fijne haren. 

Je vindt de vlinders over de hele wereld. De rupsen kunnen flink wat schade toebrengen aan bomen door hun bladeren op te vreten. In korte tijd is de ganse boom kaal. Vijanden zijn vooral vogels en andere insecten. Vogels eten vaak dode vrouwtjes die vol met eitjes zitten. Maar die eitjes worden door de vogels niet echt verteerd. Zo gebeurt het dat de eitjes op grote afstand worden uitgepoept. Dat is dan weer goed voor de vlinders die stilaan op meer plaatsen voorkomen.

Vrouwtjes leggen hun eieren in hun cocon. Er zijn zelfs soorten waarbij het vrouwtje sterft nog voor ze de eitjes heeft kunnen leggen. De eitjes komen dan uit in het dode lichaam. Bij één soort is zelfs geen mannetje nodig om te paren. Er zijn er ook die als een echte plaag worden gezien. Ze vreten ganse appelsienenvelden leeg.

foto’s : gnu free, svdmolen, lymantria

soorten

kleine reuzenzakdrager

graszakdrager

gewone zakdrager

hoornzakdrager

sigaarzakdrager