familie

Zeekreeften

lobsters - nephropidae

Zeekreeften behoren tot de hogere kreeftachtigen en komen over de hele wereld voor zowel in zoet als in zout water.  Sommige kunnen zelfs even op het land overleven.  Het is een kleine familie die vooral in restaurants op de menukaart staan, zoals de Europese en de Amerikaanse kreeft.  Het zijn schuwe dieren die liever niet in het licht zitten en bij het minste dan ook terug in hun hol schieten.  Vandaar dat ze in de bak in een restaurant vaak ook in het donker zitten. 

Er bestaan verscheidene soorten die allemaal verschillen in kleur en grootte.  Vooraan hebben ze 2 grote scharen die beiden verschillen van grootte.  De grootste is knobbelig en sterk en dient om prooien mee te kraken.  De andere schaar is kleiner en wordt gebruikt om het voedsel naar de mond te brengen.

Naast de scharen hebben ze 4 paar looppoten waaronder de kieuwen zitten.  Wanneer de kreeft loopt, heeft hij meer zuurstof nodig.  Daarom zitten ze vaak heel stil om geen zuurstof te verliezen.  Net als bij de insecten vervellen de zeekreeften.  Ze kruipen dan uit hun harde pantser, maar zijn dan extra kwetsbaar voor vijanden of andere kreeften.

De ogen van de zeekreeften zijn vrij slecht omdat ze vaak in het donker leven.  Daarom zijn het de antennes die belangrijk zijn om zich te oriënteren en hun reukzin.  Als een kreeft uit het eitje kruipt, is het nog een larve van enkele millimeters groot.  Ze zijn krom met een klein staartje en grote ogen.  De larven vormen een deel van het plankton en hebben dus vele vijanden.

Tegen de avond gaan zeekreeften op zoek naar voedsel, terwijl ze overdag verscholen zitten tussen stenen en rotsen.  Ze voeden zich met aas, vissen, tweekleppigen, andere kreeftachtigen en wormen.  Tot hun vijanden behoren grotere vissen en andere kreeften zelfs van hun eigen soort.  Vaak zijn er ruzies om eten en worden tijdens het gevecht poten, voelsprieten en zelfs scharen afgerukt.  Deze laatste groeien wel terug aan, maar in kleinere vorm.  Het gebeurt dat ze zelfs hun eigen poten afrukken om tijdens een gevecht te kunnen ontsnappen.

foto’s : john melis,

soorten

Noorse kreeft

Europese kreeft

Amerikaanse kreeft