familie

Zingcicaden

cicadidae - cicadas

Zingcicaden zijn een familie insecten die behoren tot de grote groep van de cicaden en voorkomen in warme streken. Ze zijn ook erg groot en staan bekend om het geluid dat mannetjes maken om hun vrouwtjes te lokken. Dat kan er soms erg luid aan toe gaan. Hun gezang is tot op bijna 2 kilometer afstand te horen. Het wordt gemaakt door twee vliezen die ze aan hun achterlijf in beweging brengen

Hun lichaam is donkergroen tot bruin van kleur en wordt 2 tot 5 centimeter groot. Ze hebben twee antennes en twee ogen die vrij ver van elkaar staan. Het zijn insecten die soms erg oud kunnen worden. Sommige soorten worden tot 17 jaar. Hun eitjes plaatsen ze in plooien van een blad. Als de jongen, die we nimfen noemen, uitkomen kruipen ze onder de grond om daar verder te leven op de wortels van de planten.

foto’s : thirnbeck, alexey, mark o’brien

soorten

mannacicade