soort

De zwarte dikstaartspitsmuis

black shrew - suncus ater