soort

De zwartnekhaas

indian hare - lepus nigricollis - black-naped hare

De zwartnekhaas is een haasachtige uit het geslacht van de echte hazen.  Hun leefgebied strekt zich uit over India en aangrenzende gebieden zoals Sri Lanka en enkele eilanden in de Indische Oceaan.  Het is een middelgrote haas met een lengte van 33 tot 53 centimeter.  De vacht is roodbruin met zwarte vlekken op de rug en het gezicht.  De borst en poten zijn roodbruin, de kin en buik zijn wit. 
Ze komen overal voor in India, met uitzondering van de hooggelegen gebieden van de Himalaya en de mangrovegebieden van West-Bengalen.  De haas leeft in een woestijnen, graslanden, landbouwgronden en beboste gebieden behalve mangrovebossen.  Ze komen voor op hoogtes van 50 tot 4500 meter.  Ze zijn vooral in de schemering en ’s nachts actief en zijn zeer schuw.  Ze voeden zich met vaste planten en grassen.  De dieren rusten in holtes onder struiken en op andere schuilplaatsen. 
Het paarseizoen loopt het hele jaar door en er zijn ook het hele jaar door drachtige vrouwtjes.  De vrouwtjes krijgen één tot vier jongen per worp.  Vooral jonge dieren worden bejaagd door zoogdieren zoals honden en katten,  maar ook door vogels.  Ze zijn dicht verwant aan de Birmaanse haas, wat vooral aan de tanden te zien is.  De soort is niet bedreigd door hun grote leefgebied.  Door ontbossing is dat wel sterk versnipperd geraakt, vooral in India.  Bovendien wordt er soms op de soort gejaagd voor hun vlees.