familie

Zwiepfluiters

psophodidae - whipbirds - wedgebills

De zwiepfluiters zijn een familie zangvogels die voorkomen in Australië en Azië.  Vroeger werden ze raltimalia’s genoemd.  Ze worden ongeveer 18 tot 30 centimeter groot en komen voor in kleine groepjes die meestal op de grond leven.  Daar gaan ze op zoek naar insecten tussen de bladeren.  Broeden gebeurt ook op de grond of dicht bij de grond.  Het nest bestaat uit 1 tot 3 eieren. 

De vogels worden ingedeeld in 4 geslachten.  Ze hebben sterke poten waarmee ze goed kunnen rennen.  De meeste vogels zijn bruin geveerd bovenaan zodat ze goed gecamoufleerd zijn als ze over de grond lopen.  De meeste soorten hebben een luide opvallende roep.  Er zijn ook soorten met een kuif. 

Ze komen voor in drogere streken, rotsachtige gebieden, maar ook in bossen en struikgewassen.  Ze zijn niet echt bedreigd.  Enkel de gevlekte kwartellijster en de grijskopzwiepfluiter zijn waarshijnlijk uitgestorven.  Dat komt door het verlies van leefgebied en door bosbranden. 

foto’s : ingremeau, murray

18 soorten

bergjuweelbabbelaar

bruine kwartellijster

klokzwiepfluiter

nullarborkwartellijster

groenrugzwiepfluiter

westelijke zwiepfluiter

blauwe juweelbabbelaar

bruinkapjuweelbabbelaar

koperrugkwartellijster

roodrugkwartellijster

westelijke kwartellijster

zwartkopzwiepfluiter

bonte juweelbabbelaar

gevlekte kwartellijster

mallee-zwiepfluiter

struikzwiepfluiter

bruinborstkwartellijster

Nieuw-Guinese kwartellijster