Amoeben

amoeba

De amoeben vormen een geslacht van eencelligen die bestaan uit plasma met één of meerdere kernen.  Het binnenste is troebel en korrelig met een helder buitenste laagje.  Ze behoren tot de wortelpotigen en worden 30 duizendste tot 800 duizendste van een millimeter groot.  Ze kunnen vrij leven of als parasiet in het lichaam van mensen voorkomen.  Zo kunnen ze een gevaarlijke vorm van diarree veroorzaken. 
Ze voeden zich met bacteriën.  De naam komt uit het Grieks en verwijst ernaar dat ze steeds een andere vorm kunnen aannemen.  Met schijnvoetjes rekken ze zich uit en veranderen van vorm.  Die gebruiken ze ook om zich voort te bewegen, maar ook om zich te voeden.  Ze sluiten zich rondom een voedseldeeltje en sluiten het in.  Voortplanten gebeurt niet door verschillende geslachten, maar gewoon door zich in twee stukken te verdelen.  

foto’s : marr,