familie

Echte palingen

anguillidae - freshwater eels

Echte palingen vormen een familie onder de palingachtigen.   Er bestaan veel soorten palingen, maar die behoren tot andere families.  Deze familie telt ongeveer 15 tot 23 soorten.

Alle palingen hebben een lang, cilindrisch lichaam met een meestal zeer lange rugvin.  Om te paren trekt de paling naar zee, maar het grootste deel van zijn leven zwemt hij in zoet water. Vele soorten paling zijn belangrijke vissoorten voor onze vissers.  Vele soorten worden ook gekweekt.  In de natuur zetten palingen alleen eitjes af in een bepaald gebied.  De gewone paling die in België en Nederland het bekendst is, trekt voor het afzetten van zijn eitjes naar de Sargassozee enkele duizenden kilometers hier vandaan.

foto’s : unknown

4 soorten