geslacht

Haviken

hawks - accipiter gentilis

Haviken zijn roofvogels die behoren tot de sperwerachtigen. Hij kan ongeveer een halve meter groot worden.  Hij heeft korte, brede vleugels en een lange, bijna vierkante staart.  Een volwassen havik heeft een witte lijn boven het oog.  Het verenkleed van een mannetje is bruin met wit en grijze strepen.  Het vrouwtje is veel groter.  Hij heeft een zeer scherpe snavel zoals alle roofvogels en is een stille vlieger.  Alleen als ze gaan broeden, kunnen ze veel lawaai maken. 

De havik vangt middelgrote vogels en zoogdieren, het liefst duiven, Vlaamse gaaien en konijnen Op een plaats met veel struiken jaagt de havik vanaf een zitplaats om een prooi te verrassen.  Daarbij kan de vogel op korte stukken erg snel vliegen.  Eens hij een prooi gekozen heeft, duwt hij zich af en fladdert een paar keer met de vleugels.  Met zijn vleugels bijna helemaal tegen zijn lichaam stort hij pijlsnel door bomen en struiken op zijn prooi af.  Op open plaatsen kan hij van hoog in de lucht op zijn prooi neerduiken.   

Hij legt tot vijf blauwwitte eieren.  Tijdens het broeden, ruien de mannetjes en de vrouwtjes.  Onder het nest vind je dan ook heel veel veertjes.  Havikjongen die klaar zijn om het nest te verlaten, beginnen met vliegoefeningen.  De ouders leggen dan prooien op de rand van het nest, waardoor de jongen fladderend naar de rand gaan.  Ineens duiken ze dan van het nest als echte vliegers.

Ze blijven hun hele leven op dezelfde plaats.  Enkel de haviken uit plaatsen waar het heel koud is, die trekken meer naar warmere landen.  Toch vind je hem het meest in bossen.  Voor het jagen gaat hij naar de rand van het bos waar hij op de akkers van boeren gaat jagen.  Af en toe zie je hem jagen in de stad.   

Een paartje haviken heeft meer dan één nest, die van jaar tot jaar worden gewisseld om bacteriën te mijden.  Ze geven er niet om om gauw een nieuw nest te moeten maken.  Zo een nest noemen we een horst.   Het wordt met dode takken gebouwd hoog in een boom. 

foto’s : norbert kenntner, us fish & wildlife, thermos, rainer altenkamp

soorten

kameroenhavik

bonte havik

grijskophavik

Nieuwcaledonische havik

halmaherahavik

madagaskarhavik

bleke havik

fijihavik

zwartrughavik

Australische havik

kuifhavik

zwarte havik

grijze havik