familie

Mierenkrekels

ant-loving crickets - myrmecophilidae

De mierenkrekels zijn een familie sprinkhanen die erg goed op dikke mieren lijken.  Ze zijn bruin van kleur en hebben een zeer klein, plat lijfje dat amper twee tot drie millimeter lang is.  Ze hebben geen vleugels en zelfs geen stompjes van wat ooit vleugels waren.  Het halschild is moeilijk te zien en vormt één geheel met het lijfje.  De antennes zijn even lang als het lichaam en hebben een geelbruine punt.  Het achterlijf is sterk behaard wat bij andere sprinkhanen niet voorkomt. 

Ze kunnen geen geluid meer maken en hebben zelfs geen oren meer.  Je kan de mierenkrekels wel verwarren met een jonge kakkerlak.  De diertjes komen voor in het zuiden van Europa, maar niet bij ons. 

De krekels leven ook samen met mieren en zijn vaak te vinden in mierennesten.  Daar leven ze onder de grond.  Wat hun taak is in het mierennest is nog niet duidelijk.  Waarschijnlijk eten ze de larven en de eitjes van de mieren.  Toch moeten ze de beten van de mieren kunnen ontlopen.  Maar hoe dat gebeurt, is niet duidelijk.  Anderen die het mierennest binnen dringen, worden direct in stukken geknipt.  Misschien neemt de mierenkrekel de geur van het nest over en weten de mieren dan niet dat het indringers zijn.

Ogen zijn niet meer nodig, want de diertjes leven onder de grond.   Ze tasten vooral met hun antennes.  Hoe ze paren, is niet geweten.  Soms zijn er groepen gevonden waar enkel vrouwtjes zich zonder de mannetjes voortplanten. 

foto’s : unknown